REGULAMIN

Regulamin zakupów sklepu internetowego

I.  OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 

1.      Strona „www.aquastic.pl” zwana dalej „sklepem internetowym AQUASTIC” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Sweet  Home  Anna Białas ,  ul. Przy Agorze 3/70, 01-980 Warszawa. Sklep internetowy AQUASTIC prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego AQUASTIC są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.

    Podane na stronach Sklepu internetowego AQUASTIC  ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    Sklep internetowy AQUASTIC zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez nią towarów.
    Serwer  sklepu internetowego wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu uzyskania potwierdzenia złożonego zamówienia przy płatności za zaliczeniem pocztowym.
    Klient ma 72 godziny na odesłanie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
    Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy klient potwierdzi e-mailem swoje zamówienie w przypadku płatności "za pobraniem" oraz  zapłaci za towar ( liczy się termin wpływu pieniędzy na konto sklepu internetowego) – w przypadku zapłaty za towary w drodze przelewów tradycyjnych realizowanych przez system Platności.pl lub w drodze przelewów internetowych w technologii PayByLink, lub w drodze płatności kartą kredytową. Kwota musi się znaleźć na koncie sklepu nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia zamówienia.
    Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 4 dni roboczych po spełnieniu warunków zawartych w  punkcie  7,
    W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
    Koszty oraz terminy dostaw i montażu znajdują się w zakładce „Dostawa”
    Faktura imienna jest wystawiana zawsze i dołączana do paczki. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.

II.  ZWROTY ( prawo odstąpienia od umowy)

 

    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z  2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.
    Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, nie został zmontowany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu,  ani nie został w żaden sposób zniszczony.
    Towar przedstawiany na stronach sklepu internetowego AQUASTIC jako komplet, należy odesłać w całości.
    Klient może wysłać oświadczenie zwrotu i na tej podstawie zwrot będzie rozpatrywany. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać:

·         numer Klienta

·         dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

·         nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane

·         jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu mebli

·         jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem

6.      Zwrot odbywa się na koszt klienta i koszty nie podlegają zwrotowi.

    Po otrzymaniu formularza zwrotu Biuro obsługi Klienta skontaktuje się z Państwem, by omówić szczegóły wysyłki.
    Nie będą przyjmowane paczki wysłane do sklepu internetowego  na jego na koszt oraz za pobraniem.
    Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na dokumencie zwrotu.

III.  REKLAMACJE

 

    Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w sklepie internetowy AQUASTIC reklamacji.
    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przez sklep internetowy W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.
    Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego pisemnego oświadczenia.
    W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
        numer Klienta
        dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
        nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane
        powód reklamacji
        jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem
    Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.
    Nie będą przyjmowane paczki wysłane do właściciela sklepu i na jego koszt oraz za pobraniem.
    Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.aquastic.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych  firmy Sweet  Home  Anna Białas ,  ul. Przy Agorze 3/70, 01-980 Warszawa.  Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sweet Home Anna Białas i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
    Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy Sweet  Home  Anna Białas

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    Sklep internetowy AQUASTIC zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
    Złożenie zamówienia w  sklepem internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
    Zawartość strony www.aquastic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
    W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem Sklepu internetowego AQUASTIC z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w punkcie I ust. 9-13 niniejszego Regulaminu.
    Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami, "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" ).
    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku.
    Sklep internetowy AQUASTIC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.aquastic.pl

AquasticBartycka 24/26 pawilon 107/109 Ravon00-716 Warszawa
e-mail napisz do nas
tel. 517 700 628530426923
fax
gg gg7695726
skype skypebiurosweethome
OpineoCENEO
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel